Soft Drinks
Sea-buckthorn fruit drink
300 ml | 290 Rub
Cranberry fruit drink
300 ml | 290 Rub
Water GT
500 ml | 350 Rub
still / sparkling
Lemonade Gamarjoba
500 ml | 320 Rub
Soft Drinks
Schweppes
250 ml | 270 Rub
Coca-cola
330 ml | 270 Rub
Yoga juice
200 ml | 270 Rub
Fresh juice
300 ml | 520 Rub
Orange / Grapefruit / Apple / Carrot
Coffee
Espresso
60 ml | 230 Rub
Americano
150 ml | 230 Rub
Cappuccino
200 ml | 290 Rub
Late
280 мл | 310 Rub
Eastern coffee
100 ml | 230 Rub
Tea / Homemade tea
Raspberry-mint
400 ml | 520 Rub
Sea buckthorn-ginger
400 ml | 520 Rub
Black currant
400 ml | 520 Rub
Tea in assortiment
400 ml | 460 Rub
Assam / Earl Gray / Sencha / Milk oolong / Herbal tea
Beer
Sport Pilsner non-alcoholic
330 ml | 460 Rub
Port Pilsner Unfiltered
330 ml | 460 Rub
White Nights Stout
330 ml | 460 Rub

Menu Vani